DPM Title
ПУБЛІКАЦІЇ МУЗЕЮ
Повний список
Пошук по метаданих:
Ключові слова
Автори"Ластівка" з Японії, [kpi.ua]
"Ластівка" з Японії URL: https://kpi.ua/index.php/11-12-14 (дата звернення: 15.11.2022)
12 квітня – міжнародний день космонавтики, [kpi.ua]
12 квітня – міжнародний день космонавтики URL: https://kpi.ua/913-8 (дата звернення: 15.11.2022)
13 лютого – день народження кінокамери, Озоженко Т. І.
Озоженко Т.І. 13 лютого – день народження кінокамери. / Матеріали 12-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції (2-4 червня 2016 р.) «Український техніч-ний музей: історія, досвід, перспективи» Київ: Центр пам’яткознавства НАНУ і УТОПІК, 2016. - с. 105-108.
Історія розвитку пристроїв друку, Озоженко Т. І.
Озоженко Т.І. Історія розвитку пристроїв друку. / Матеріали 15-ої Всеукраїнської наукової конференції “Актуальні питання історії науки і техніки”(м.Київ, 29 вересня -1 жовтня 2016 р.) Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Ін-т досл. наук.-тех. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України; Акад. наук вищої освіти України; Акад. інж. наук України; Асоц. праців. музеїв тех..проф; Держ. полі-тех. музей при НТУУ «КПІ» - К.: 2016. - с. 182-184.
Історія створення швейної машинки “Singer”, Озоженко Т. І.
Озоженко Т.І. Історія створення швейної машинки “Singer”. / Матеріали 7-ої Всеукраїнської наукової конференції “Актуальні питання з історії науки і техніки” - К.: ЦП НАНУ та УТОПІіК, 2008. с. 161-163.
АК “Росток” – історія створення, Озоженко Т. І.
Озоженко Т.І. АК “Росток” – історія створення / Актуальні питання історії техніки: Матеріали 6-ї Всеукраїнської наукової конференції, 4–5 грудня 2008 р., м. Київ. – К.: ІВЦ ”Видавництво ”Політехніка”, 2009. – с. 169-171.
Академік І. М. Ліфшиць, (перелік авторів)
Академік І. М. Ліфшиць. Матеріали наукових читань з циклу «Видатні конструктори України». – За заг. Редакцією С.О.Воронова – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – 76 с.
Академік І. М. Францевич., (перелік авторів)
Академік І. М. Францевич. Матеріали наукових читань з циклу «Видатні конструктори України». Київ: Поліграфічне підприємство «ЕКМО», 2006. – 68 с.
Академік І. М. Чиженко, (перелік авторів)
Академік І. М. Чиженко. Матеріали наукових читань з циклу «Видатні конструктори України». – За заг. Редакцією С.О.Воронова – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – 134 с.
Академік Б. М. Вул., (перелік авторів)
Академік Б. М. Вул. Матеріали наукових читань з циклу «Видатні конструктори України». Київ: Поліграфічне підприємство «ЕКМО», 2003. – 72 с.
Альма-матер пам'ятає. До ювілею І.І. Сікорського, [kpi.ua]
Альма-матер пам'ятає. До ювілею І.І. Сікорського URL: https://kpi.ua/920-2 (дата звернення: 15.11.2022)
Астронавт із США в КПІ, [kpi.ua]
Астронавт із США в КПІ URL: https://kpi.ua/index.php/614-9 (дата звернення: 15.11.2022)
В. Лобановський: Саме тоді, коли грав за збірну команду КПІ, мене помітили і запросили до дублюючого складу київського "Динамо" , Бакаєва Л. А.
Бакаєва Л. А. В. Лобановський: Саме тоді, коли грав за збірну команду КПІ, мене помітили і запросили до дублюючого складу київського "Динамо". Київський політехнік. 2019. 7 лютого (№4). С. 7.
В. П. Іжевський та металургійна школа КПІ, (перелік авторів)
В. П. Іжевський та металургійна школа КПІ. Матеріали наукових читань з циклу «Видатні конструктори України». Київ: Поліграфічне підприємство «ЕКМО», 2003. – 84 с.
ВАТ “Київський завод автоматики ім.Г.І.Петровського” і його роль в формуванні експозиції ДПМ, Озоженко Т. І.
Озоженко Т.І. ВАТ “Київський завод автоматики ім.Г.І.Петровського” і його роль в формуванні експозиції ДПМ. / Матеріали 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції “Український технічний музей: історія, досвід, перспективи” (26-28 травня 2011р., смт Ворзель Київської обл.), - К.:, 2011. - с. 106-109.
Видатні конструктори України, серія
Видатні конструктори України. Том 1
(інформація відсутня)
Видатні конструктори України. Том 2
(інформація відсутня)
Видатні конструктори України. Том 3, (перелік авторів)
Видатні конструктори України. За матеріалами наукових читань з циклу ”Видатні конструктори України”, проведених у 2001–2008 роках. Том 3. / За редакцією Б.Є. Патона, М.З. Згуровського. – К.: НТУУ ”КПІ”, 2011. – 412 с.
Видатні конструктори України. Том 4
(інформація відсутня)
початок | <<< | 1 | >>> | кінець (9)