DPM Title
ПУБЛІКАЦІЇ МУЗЕЮ
Повний список
Пошук по метаданих:
Ключові слова
Автори


Історія розвитку пристроїв друку

Озоженко Т. І.

ID:CON/APINT/15/182
Автор:Озоженко Т. І.
Рік видання:2016
Бібліографічне посилання:
Озоженко Т.І. Історія розвитку пристроїв друку. / Матеріали 15-ої Всеукраїнської наукової конференції “Актуальні питання історії науки і техніки”(м.Київ, 29 вересня -1 жовтня 2016 р.) Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Ін-т досл. наук.-тех. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України; Акад. наук вищої освіти України; Акад. інж. наук України; Асоц. праців. музеїв тех..проф; Держ. полі-тех. музей при НТУУ «КПІ» - К.: 2016. - с. 182-184.
Ключові слова:
Посилання на цю сторінку:https://museum.kpi.ua/URI/CON/APINT/15/182