Новини музею
DPM at Facebook
на нашому фейсбуці


Проекти музею:
Машина часу і простору

Тимчасові виставки:
Тимчасова виставка ПРОСТІ РЕЧІ

Конкурс на заміщення посад наукових працівників

Державний політехнічний музей імені Бориса Патона при Національному
технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» (Україна, 03056, м. Київ, пр-т Берестейський, 37, корпус 6)
оголошує конкурс на заміщення посад наукових працівників, які стають
вакантними з 01.07.2024 р.:
Вакантні посади:

 1. Учений секретар (музеєзнавство)
 2. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу з історії авіації і
  космонавтики (0,5 ст.)Старший науковий співробітник
 3. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу експозиційної
  та виставкової роботи з історії техніки
 4. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу з історії КПІ
  (0,75 ст.)
 5. Науковий співробітник науково-дослідного відділу з історії КПІ
 6. Науковий співробітник науково-дослідного відділу експозиційної та
  виставкової роботи з історії техніки (0,5 ст.)
 7. Молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу з історії КПІ
 8. Молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу експозиційної та
  виставкової роботи з історії техніки
 9. Завідувач науково-дослідного відділу з історії КПІ
 10. Завідувач відділу науково-фондової роботи
 11. Завідувач відділу науково-освітньої роботи
 12. Завідувач сектору екскурсійної роботи

Вимоги до учасників конкурсу:
Учасник конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників
Державного політехнічного музею імені Бориса Патона повинен:

 Мати вищу освіту кваліфікаційного рівня не нижче магістра, спеціаліста у
напрямках споріднених за об’єктом вивчення з основною тематикою
музейного зібрання Музею, в тому числі, музеєзнавство, культурологія,
історичні спеціальності, в тому числі історія науки і техніки, джерелознавство, архівістика, археологія, журналістика, педагогіка, технічні спеціальності у всіх галузях техніки, менеджмент та управління.

 Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури, нормативні і
керівні матеріали з питань музейної роботи; новітні дослідження і
методичну літературу в галузі музеєзнавства, профільних наук;
передовий досвід вітчизняних і зарубіжних музеїв; правила і норми
охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила
внутрішнього трудового розпорядку.

 Мати досвід (стаж) наукової, науково-технічної, науково-педагогічної,
науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді;

 Володіти державною мовою.


Перелік необхідних документів, що подаються особисто, або надсилаються
поштою, або надсилаються на зазначену в оголошенні адресу електронної
пошти у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим
файлом) з накладанням електронного цифрового підпису кандидата для
участі в конкурсі:

 • письмова заява на ім’я керівника музею про участь у конкурсі, написану
  власноруч;
 • копія документа, що посвідчує особу;
 • заповнена особова картка (встановленого зразка);
 • автобіографія;
 • копія трудової книжки (за наявності);
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження
  наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для
  військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або
  іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 • письмова згоду на обробку персональних даних.
  Додатково можна подавати інформацію про освіту, досвід роботи,
  професійний рівень і репутацію, рівень володіння іноземною мовою
  (іноземними мовами), володіння сучасними методами та методологіями
  досліджень і розробок, особистий внесок у розроблення сучасних методологій
  та методик виконання досліджень і розробок, досвід участі в підготовці
  звітних матеріалів про виконання досліджень і розробок, проведення
  експертизи за міжнародними програмами, звітів за результатами експертних
  оцінювань (peer review); участь у редколегіях міжнародних видань, членство в
  міжнародних фахових товариствах, а також своє бачення розвитку
  досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії
  наукових публікацій, реферати тощо).

Строк подання заяв та документів до 24 червня 2024р. включно.
Адреса прийняття документів:
Відділ кадрів КПІ ім. Ігоря Сікорського, 03056, Київ, проспект
Берестейський, 37, корпус 1, кімната 118.
Телефон: 204-97-42
Відповідальний працівник відділу кадрів: Гевак Світлана Сергіївна